مطالعات ساختگاه

طراحی و اجرای برنامه مطالعات ساختگاه (طراحی و اجرای گمانه، اجرای آزمایشهای شناسایی خاک و …)

مطالعات ساختگاه (site investigation)  ابتدایی ترین مرحله در عملیات عمرانی می باشد و اجرای صحیح آن از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. زیرا خاک ساختگاه، محل نهایی قرارگیری سازه و بارهای آن می باشد و در نتیجه، مشخصات فیزیکی و مکانیکی آن، تعیین کننده ویژگی های سازه در دست بررسی می باشد. هدف از اجرای مطالعات ساختگاه، کسب اطلاع دقیق از وضعیت خاک محل و طراحی و ساخت سازه و مدیریت ریسک ها و مخاطرات مربوط به شرایط ساختگاه می باشد. مدیریت و کاهش ریسک های مرتبط با ساخت و بهره برداری از سازه، با کمیت و کیفیت مطالعات ساختگاه ارتباط مستقیم و تنگاتنگی دارد.

شناسایی دقیق و کسب اطلاع کافی از شرایط ساختگاه می تواند به کاهش هزینه های ساخت و ساز و همچنین کاهش مشکلات حین بهره برداری از سازه کمک نماید. در برخی شرایط با تغییر نوع طبقه بندی زمین (طبق آیین نامه 2800) ، سازه طراحی شده می تواند تا 30 درصد سبک سازی شود. از طرفی هزینه های شناسایی وضعیت ساختگاه در مقایسه با هزینه های ساخت بسیار کوچک می باشد. بنابراین منطقی می باشد که مطالعات ساختگاه با دقت و کیفیت بالایی پیش از هرگونه اقدام به طراحی و ساخت، انجام شود. برای کسب اطلاع بیشتر از نحوه طراحی، اجرا و تجهیزات مرتبط با شناسایی خاک، اینجا کلیک کنید.

به منظور مشاهده پروژه های طراحی و اجرا شده توسط شرکت اسپاد تحکیم در زمینه مطالعات ساختگاه، بر روی اینجا کلیک نمایید.

شرکت اسپاد تحکیم با بهره گیری از تجهیزات متنوع شناسایی و آزمون برجای خاک، توانایی اجرای عملیات شناسایی اولیه خاک و همینطور مطالعات تکمیلی خاک را دارد. می توانید از طریق صفحه تماس با ما در ارتباط باشید.