امروزه با توجه به در دسترس بودن روشهای متعدد برای برطرف نمودن مسائل ژئوتکنیکی، متاسفانه بعضا طراحی ها بدون توجه به محدودیت های طرح، قابلیت اجرا و مسائل اجرایی صورت می گیرد. همچنین به دلایل مختلفی همچون عدم اطلاع دقیق طراح از جزییات طراحی، طرح های ژئوتکنیکی از لحاظ اقتصادی بهینه نمی باشند. فلذا کنترل مجدد طرح ارائه شده توسط یک مجموعه ثالث، می تواند منجر به انتخاب روش مناسب و بهینه به منظور انجام عملیات ژئوتکنیکی و همچنین کاهش هدر رفت و ضایعات مصالح گردد.

مشاوره و کنترل طرح های بهسازی و پایدارسازی
مشاوره و کنترل طرح های بهسازی و پایدارسازی

مجموعه اسپاد تحکیم با بهره گیری از نیروهای نخبه دانشگاهی و داشتن تسلط بر انواع آیین نامه های بین المللی (نظیر آیین نامه های FHWA، ICE و …) و همینطور آیین نامه های داخلی (نظیر مجموعه مقررات ملی ساختمان و نشریه های نظام مهندسی و سازمان راه و …) توانایی ارائه خدمات مشاوره و کنترل طرح های موجود و بهینه سازی آنها در صورت نیاز را دارد. خدمات بهینه سازی در انواع طرح های ژئوتکنیکی شامل طرح های پایدارسازی گود به روش نیلینگ و انکراژ، فونداسیون های عمیق شامل شمع درجا، میکروپایل و اختلاط عمیق خاک، مقاوم سازی و تثبیت بستر شامل انواع روش های تزریق قابل ارائه می باشد.