لیست پروژه ها:

 • پروژه تحکیم بستر و بهسازی بستر ساختمان مسکونی واقع در شهر سلمانشهر (متل قو)، مازندران
  کارفرما: جناب آقای مهندس احمدی
  روش بهسازی: میکروپایل باربر
  حجم عملیات: 4800 متر طول
بهسازی خاک تحکیم بستر اختلاط عمیق مقاوم سازی
اجرای اختلاط عمیق و بهسازی خاک در مازندران
 • پروژه تحکیم بستر و بهسازی بستر ساختمان مسکونی واقع در شهر تنکابن، مازندران
  کارفرما: جناب آقای مهندس ساعدی
  روش بهسازی: میکروپایل باربر
  حجم عملیات: 2500 متر طول
طراحی و اجرای (پیمانکاری) میکروپایل باربر کوبشی در تنکابن مازندران
طراحی و پیمانکاری میکروپایل باربر کوبشی در تنکابن مازندران
 • پروژه مقاوم سازی و کنترل نشست ساختمان پمپاژ شرکت فرآورده های فسفات کارون
  کارفرما: شرکت فرآورده های فسفات کارون و پتاس خور و بیابانک
  پیمانکار تخصصی طرح و اجرا: شرکت اسپاد تحکیم بنا
  روش کنترل نشست: حفاری و تزریق
  حجم عملیات: ۱۸۰۰ متر طول
مقاوم سازی و کنترل نشست ساختمان پمپاژ به روش حفاری و تزریق
فلنج اتصال میکروپایل باربر به منظور کنترل نشست و مقاوم سازی ساختمان
 • اجرای پایدارسازی ترانشه های محوطه پست برق حاجیلرچای-تبریز به روش نیلینگ
  کارفرما: شرکت فولمن
  نوع عملیات: میخ کوبی (نیلینگ)
  متراژ نیل گذاری: ۱۰۰۰ متر طول
  سطح پایدارسازی: ۱۲۰۰ مترمربع
  محل پروژه: آذربایجان شرقی
خاکبرداری پروژه تسلیح شیروانی به روش میخکوبی نیلینگ
خاکبرداری به منظور تسلیح شیروانی به روش نیلینگ میخکوبی