برآورد هزینه اجرای عملیات بهسازی خاک به روش میکروپایل

برآورد هزینه اجرای میکروپایل

امروزه با توجه به افزایش روزافزون هزینه ها، تخمین بار مالی عملیات مختلف در پروژه های عمرانی از اهمیت دوچندانی برخوردار می باشد. از این رو، در مبحث حاضر، عوامل موثر بر اجرای عملیات تحکیم بستر به روش میکروپایل به طور مختصر شرح داده شده است. عوامل مختلفی در قیمت نهایی هر متر طول میکروپایل دخیل می باشند که در هنگام محاسبه بایستی مد نظر قرار گیرند. بطور کلی میتوان این عوامل را به دو بخش هزینه مصالح و دستمزد اجرای عملیات تقسیم نمود:

هزینه های مربوط به تهیه مصالح (میکروپایل کوبشی)

میکروپایل های باربر(کوبشی) در ایران بطور متداول دارای اجزای زیر می باشند: یک لوله جداری مشبک سراسری و نوک تیز، یک میلگرد تسلیح با قطر 18 الی 40 میلیمتر ، فلنج اتصال به پی، بوشن اتصال مقاطع 2 متری، مهره اتصال فلنج و دوغاب سیمان.

نوع دیگری از میکروپایل نیز در کشورمان اجرا می شود که در آن لوله جداری در بخشی از طول میکروپایل قرار داده می شود و میلگرد در بخشی و یا تمام طول میکروپایل تعبیه می گردد. در این روش نیاز به حفاری در خاک می باشد و مصالح بکار رفته مشابه نوع اول می باشد و تفاوت تنها در میزان مصالح مصرفی است. در این حالت نیز میتوان با دانستن ابعاد، میزان مصالح مورد استفاده را با دقت قابل قبولی تخمین زد.

هزینه های مربوط به دستمزد اجرای عملیات

هزینه های مربوط به دستمزد اجرای عملیات میکروپایل شامل هزینه های تجهیز کارگاه، دستمزد نیروی کار، تجهیزات مصرفی نظیر الکترود، سنگ برش، دستکش، لباس کار و … و همینطور هزینه مربوط به عملیات با دستگاه های حفاری یا شمع کوبی می باشد. هزینه واحد این بخش با توجه به موقعیت کارگاه،  مشخصات خاک، حجم عملیات، شرایط کلی کار و سایر عوامل تعیین می گردد. بنابراین هزینه دستمزد اجرای عملیات کاملا وابسته به شرایط پروژه بوده و پیشنهاد می گردد برای کسب اطلاع دقیقتر در این خصوص، با کارشناسان دفتر فنی مشورت گردد.

در ادامه جدولی با مشخصات مصالح و شرح عناوینی که بطور متداول در دستمزد اجرای عملیات میکروپایل در نظر گرفته می شود، ارائه شده است.

ردیف عنوان مشخصات کلی
1 لوله لوله درز دار مشکی با قطر خارجی 76 و قطر داخلی 68 میلیمتر
2 سیمان پرتلند تیپ 2
3 میلگرد آجدار با شماره 18 الی 40 A3
4 فلنج 200*200*20
5 بوشن به طول 5 الی 6 سانتیمتر با ضخامت 5 میلیمتر
6 آماده سازی لوله ها برش، مشبک کاری، جوشکاری، کونیک و برقو زنی
7 نیروی انسانی اپراتور و تکنسین ماشین آلات حفاری، کوبش و تزریق
8 تجهیز کارگاه حمل و تخلیه ماشین آلات و تجهیزات به محل پروژه و برچیدن آنها
9 اسکان و غذا پرسنل کارگاهی
10 سایر مصالح مصرفی الکترود، سنگ برش، قطعات مصرفی ماشین آلات، تجهیزات ایمنی و …
11 کسورات قانونی بیمه و مالیات
12 حفاری در صورت نیاز

بایستی دقت نمود که عناوین مورد اشاره در جدول فوق، بر اساس اجرای متداول عملیات میکروپایل تهیه و تنظیم شده است و بدیهی ست که مشخصات نهایی میکروپایل ها می تواند مطابق با نظر مشاور و یا کارفرما تغییر نماید و در نهایت منجر به تغییر در هزینه نهایی عملیات اجرایی گردد.