شرکت اسپاد تحکیم بنا  با توجه به چشم انداز ، ماموریت و ارزشهای خود ، رئوس خط مشی سیستم  های مدیریت یکپارچه  خود را به شرح ذیل اعلام می دارد:

  1. جلب رضايت كارفرمايان و ساير ذينفعان  و پایبندی به اخلاق حرفه ای
  2. اجراي به هنگام و مناسب پروژه ها براساس برنامه زمانبندي و شرايط قراردادي
  3. ارتقاء توانمندي شرکت با استفاده از دانش روز و فن آوري هاي نوين
  4. ارتقاء توانمندي مديريت منابع مالي وتامين نيروي انساني به نحو ثمربخش.
  5. بهسازي فرآيندها، بكارگيري اثربخش و بهبود مستمر آنها با توجه به استانداردهاي اعلام شده
  6. بكارگيري نيروهاي كارآمد و پرورش نيروهاي جوان و مستعد
  7. صيانت از نيروي انساني، حفظ و ارتقاء سلامت و بهداشت كاركنان و محيط كار
  8. رفتار محترمانه با کلیه کارکنان شرکت خصوصاً کارشناسان و نیروهای متخصص بعنوان سرمایه های فکری شرکت و اهتمام در توسعه قابلیتها و شایستگیهای عملکردی و نیز بهبود مداوم سطح دانش و مهارت فنی آنها
  9. تقویت روحیه همکاری و مشارکت در کارکنان ضمن بهره گیری از ایده ها در سطوح مختلف سازمان
  10. رعايت قوانين و مقررات و الزامات قانوني و ساير الزامات مرتبط با فعاليتهاي شرکت و رعايت اصول ايمني در اجراي پروژه‌ها و سعي در اجراي كار بدون حادثه