تیم طراحی شرکت اسپاد تحکیم با توجه به تسلط فنی به مقررات آیین نامه ها و همچنین نرم افزارهای مختلف ژئوتکنیکی مانند آباکوس، پلکسیس، سیف، آلپایل و … قادر به ارائه طرح اولیه مورد نیاز می باشد. این تیم با داشتن گزارش مکانیک خاک زمین محل اجرای پروژه و فایل سیف فنداسیون سازه می توانند ظرف مدت 24 الی 48 ساعت طرح اولیه انواع فونداسیون های عمیق و یا بهسازی خاک مورد نیاز را ارائه دهد. برای ارائه طرح اولیه نیلینگ و انکراژ نیز علاوه بر گزارش مکانیک خاک محل، سایت پلان همجواری زمین مورد نظر با زمین های اطراف نیز مورد نیاز است. در صورت داشتن این اطلاعات، امکان ارائه طرح اولیه در چارچوب زمانی مورد اشاره وجود دارد.

یکی از مهمترین نقاط قوت طرح های ارائه شده توسط شرکت اسپاد تحکیم، نگرش تیم طراحی به قابلیت اجرایی طرح ها می باشد. از این رو طرح های ارائه شده توسط این شرکت در زمینه های حوزه فعالیت شامل بهسازی خاک، تحکیم بستر، پایدارسازی گود و مقاوم سازی کاملا مطابق با شرایط محیطی و منطقه ای محل اجرای پروژه می باشد و تمام محدودیت هایی که ممکن است بسته به شرایط مختلف، اجرای پروژه را خاص و سخت نماید در نظر می گیرد. تجربیات اجرایی فراوانی که شرکت اسپاد تحکیم در نقاط مختلف کشور دارد می تواند ضمانتی برای کارکرد مناسب طرح های این شرکت باشد.

تیم طراحی و فنی شرکت اسپاد تحکیم تمامی طرح های خود را ضمانت نموده و آمادگی توجیه نمودن و دفاع از طرح های ارائه شده را در مراجع مختلف مانند نظام مهندسی استان ها دارد. رویکرد اکادمیک و فنی تیم طراحی با در نظر گرفتن دو بعد توجیه پذیر بودن طرح از نقطه نظرات فنی مهندسی و همچنین بهینه بودن طرح از منظر مالی و اقتصادی همواره در دستورکار تیم طراحی بوده و از این حیث در مقایسه با طرح های ارائه شده توسط سایر شرکت های همکار دارای برتری می باشد. در ادامه تصاویری از روند مدلسازی و طراحی شرکت اسپاد تحکیم آورده شده است. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با مدیر فنی شرکت تماس حاصل نمایید و یا از طریق ایمیل اطلاعات اولیه زمین محل اجرای پروژه را ارسال نمایید.

مشاوره رایگان
ارائه مشاوره رایگان
خدمات مشاوره آنلاین
طراحی و مشاوره رایگان
مشاوره رایگان اسپاد تحکیم
مشاوره طراحی فونداسیون
بهسازی فونداسیون