پروژه پایدارسازی گود ساختمان سرو

کارفرما: آقای مهندس محب زاده
مساحت زمین: 400 مترمربع
عمق گود: 15 متر
سطح پایدارسازی: 850 متر مربع
آدرس: خيابان وليعصر ، خيابان سرو (سه خيابان بالاتر از ميرداماد)
روش پایدارسازی: استرند و شمع فلزی

زمان شروع پروژه: خرداد ماه 1399
مدت زمان اجرا: 2 ماه