اجرای عملیات بهسازی و تحکیم بستر ساختمان مسکونی تجاری فرمونت دریاگوشه واقع در متل قو، مازندران

کارفرما: آقای مهندس احمدی
پیمانکار تخصصی طرح و اجرا: شرکت اسپاد تحکیم بنا
تاریخ شروع: مهرماه 1400
مدت اجرا: 3 ماه
طول کل میکروپایل باربر: 4800 متر
محل پروژه: متل قو (سلمانشهر)، مازندران

 پروژه اجرای نیلینگ فرمانیه
 پروژه اجرای نیلینگ فرمانیه
 پروژه اجرای نیلینگ فرمانیه