پروژه اجرای میکروپایل زیر فنداسیون تجهیزات پالایشگاه بیدبلند

کارفرما: مشاورین داده رهیاب
پیمانکار تخصصی طرح و اجرا: شرکت اسپاد تحکیم بنا
محل اجرا: بهبهان
نوع عملیات: بهسازی به روش میکروپایل
حجم عملیات: 5400 متر طول
زمان شروع پروژه: دی ماه 1398
مدت زمان اجرا: 4 ماه