طراحی و اجرای شمع درجا پروژه ی احداث نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی پاسارگاد قشم

کارفرما: شرکت جویبار اندیشه نیرو
پیمانکار تخصصی طرح و اجرا: شرکت اسپاد تحکیم بنا
تاریخ شروع: بهمن ماه 1392
مدت اجرا: 4 ماه
طول کل شمع ها: 1020 متر
محل پروژه: جزیره قشم

 پروژه اجرای نیلینگ فرمانیه
 پروژه اجرای نیلینگ فرمانیه
 پروژه اجرای نیلینگ فرمانیه