پروژه تحکیم بستر دکل های مخابراتی شرکت ایرانسل

کارفرما: شرکت ماموت
پیمانکار تخصصی طرح و اجرا: شرکت اسپاد تحکیم بنا
محل اجرا: اصفهان
نوع عملیات: بهسازی به روش میکروپایل
حجم عملیات: 3200 متر طول
زمان شروع پروژه: آبان ماه 1395
مدت زمان اجرا: 2ماه