پروژه تحکیم بستر و بهسازی خاک کارخانه فولاد کاوه اروند

کارفرما: فولاد کاوه اروند
پیمانکار تخصصی طرح و اجرا: شرکت اسپاد تحکیم بنا
محل اجرا: منطقه آزاد اروند
نوع عملیات: بهسازی به روش میکروپایل
حجم عملیات: 2700 متر طول
زمان شروع پروژه: دی ماه 1396
مدت زمان اجرا: 2 ماه

لوله میکروپایل
کوبش میکروپایل ریزشمع
کوبش میکروپایل باربر در ماهشهر
تزریق سیمان در میکروپایل باربر-پیمانکاری و طراحی میکروپایل