پروژه بهسازی خاک و تحکیم بستر مجتمع تفریحی سی شاین

کارفرما: آباد رایان انزلی
پیمانکار تخصصی طرح و اجرا: شرکت اسپاد تحکیم بنا
محل اجرا: انزلی
نوع عملیات: بهسازی به روش میکروپایل
حجم عملیات: 10500 متر طول
زمان شروع پروژه: اردیبهشت ماه 1395
مدت زمان اجرا: 6 ماه