پروژه پایدارسازی گود مجتمع فرهنگی و هنری ائمه اطهار

کارفرما: آقای مهندس ميرچی
پیمانکار تخصصی طرح و اجرا: شرکت اسپاد تحکیم بنا
محل اجرا: تهران- بزرگراه همت
نوع عملیات: پایدارسازی به روش نیلینگ و انکراژ
سطح پایدارسازی: 800 مترمربع
عمق گود: 13 متر
زمان شروع پروژه: شهریور 1395
مدت زمان اجرا: 1 ماه

 پروژه اجرای نیلینگ فرمانیه
 پروژه اجرای نیلینگ فرمانیه