پایدارسازی گود

بحث گودبرداري يکي از بحث هاي بسيار مهم ساختماني به شمار مي رود. نحوه گودبرداري و پايدارسازي ديواره هاي گود در محل احداث جز ابتدايي ترين و بنيادي ترين مسئله در ساخت سازه هاي بزرگ مي باشد. متاسفانه گودبرداري هاي غيراصولي هر از چند گاهی باعث وارد آمدن خسارت هاي مالي و جاني مي شود. طبق بررسي هاي آماري ، حوادث صنعت ساختمان در بين ساير موارد مشابه کارگاهي بيشترین درصد تلفات را بخود اختصاص مي دهد و در طول احداث يک ساختمان حساس ترين مرحله، گودبرداري آن محل مي باشد.

روش های مختلفی به منظور پایدارسازی گود مورد استفاده قرار می گیرد که عبارتند از میخ کوبی (nailing)، مهارکوبی (anchorage)، شمع های سکانتی و یا ترکیبی از روش های ذکر شده. هریک از روش ها مزایا و معایبی دارند که بایستی متناسب با ویژگی های محلی پروژه، مورد بحث و بررسی قرار گیرند.

در روش میخکوبی، پس از گام اول حفاری، میخ های فولادی با طول و قطر مشخص، با زاویه ای نسبتا مایل (معمولا کمتر از 15 درجه نسبت به افق) در دیواره گود توسط حفاری و تزریق، قرار می گیرند. حفاری به مرور با اجرای میخها، تا عمق گودبرداری طراحی شده ادامه می یابد و سپس عملیات ساخت و ساز سازه اصلی، آغاز می گردد. برای اطلاع از جزییات روش میخکوبی اینجا کلیک کنید.

مهارکوبی (anchorage) روش دیگری می باشد که در آن از رشته ها یا میلگردهای فولادی تحت کشش به منظور کنترل تغییرشکل های ناشی از فشار خاک و سربار مجاور گود، استفاده می شود. مزیت مهم این سیستم نگهدارنده، تغییرشکل های بسیار کوچک گود می باشد که در مناطق شهری و مجاور سازه های قدیمی و حساس، مسئله بسیار مهمی می باشد. جزییات طراحی و اجرای این روش را در این صفحه مطالعه فرمایید. به منظور مشاهده پروژه های طراحی و اجرا شده توسط شرکت اسپاد تحکیم در زمینه پایدارسازی گود، بر روی اینجا کلیک نمایید.

شرکت اسپاد تحکیم با تجربه طراحی و اجرای پروژه های متعدد پایدارسازی گود، آماده ارائه خدمات طراحی و اجرای پایدارسازی گود به انواع روش ها اعم از نیلینگ و انکراژ در سراسر کشور می باشد. می توانید از طریق صفحه تماس با ما در ارتباط باشید.