برآورد هزینه اجرای عملیات بهسازی خاک به روش میکروپایل

برآورد هزینه اجرای میکروپایل

امروزه با توجه به افزایش روزافزون هزینه ها، تخمین بار مالی عملیات مختلف در پروژه های عمرانی از اهمیت دوچندانی برخوردار می باشد. از این رو، در مبحث حاضر، عوامل موثر بر اجرای عملیات تحکیم بستر به روش میکروپایل به طور مختصر شرح داده شده است. عوامل مختلفی در قیمت نهایی هر متر طول میکروپایل دخیل می باشند که در هنگام محاسبه بایستی مد نظر قرار گیرند. بطور کلی میتوان این عوامل را به دو بخش هزینه مصالح و دستمزد اجرای عملیات تقسیم نمود:

هزینه های مربوط به تهیه مصالح (میکروپایل کوبشی)

میکروپایل های باربر(کوبشی) در ایران بطور متداول دارای اجزای زیر می باشند: یک لوله جداری مشبک سراسری و نوک تیز، یک میلگرد تسلیح با قطر 18 الی 40 میلیمتر ، فلنج اتصال به پی، بوشن اتصال مقاطع 2 متری، مهره اتصال فلنج و دوغاب سیمان.

نوع دیگری از میکروپایل نیز در کشورمان اجرا می شود که در آن لوله جداری در بخشی از طول میکروپایل قرار داده می شود و میلگرد در بخشی و یا تمام طول میکروپایل تعبیه می گردد. در این روش نیاز به حفاری در خاک می باشد و مصالح بکار رفته مشابه نوع اول می باشد و تفاوت تنها در میزان مصالح مصرفی است. در این حالت نیز میتوان با دانستن ابعاد، میزان مصالح مورد استفاده را با دقت قابل قبولی تخمین زد.

هزینه های مربوط به دستمزد اجرای عملیات

هزینه های مربوط به دستمزد اجرای عملیات میکروپایل شامل هزینه های تجهیز کارگاه، دستمزد نیروی کار، تجهیزات مصرفی نظیر الکترود، سنگ برش، دستکش، لباس کار و … و همینطور هزینه مربوط به عملیات با دستگاه های حفاری یا شمع کوبی می باشد. هزینه واحد این بخش با توجه به موقعیت کارگاه،  مشخصات خاک، حجم عملیات، شرایط کلی کار و سایر عوامل تعیین می گردد. بنابراین هزینه دستمزد اجرای عملیات کاملا وابسته به شرایط پروژه بوده و پیشنهاد می گردد برای کسب اطلاع دقیقتر در این خصوص، با کارشناسان دفتر فنی مشورت گردد.

در ادامه جدولی با مشخصات مصالح و شرح عناوینی که بطور متداول در دستمزد اجرای عملیات میکروپایل در نظر گرفته می شود، ارائه شده است.

محاسبه قیمت میکروپایل
ردیفعنوانمشخصات کلی
1لولهلوله درز دار مشکی با قطر خارجی 76 و قطر داخلی 68 میلیمتر
2سیمانپرتلند تیپ 2
3میلگردآجدار با شماره 18 الی 40 A3
4فلنج200*200*20
5بوشنبه طول 5 الی 6 سانتیمتر با ضخامت 5 میلیمتر
6آماده سازی لوله هابرش، مشبک کاری، جوشکاری، کونیک و برقو زنی
7نیروی انسانیاپراتور و تکنسین ماشین آلات حفاری، کوبش و تزریق
8تجهیز کارگاهحمل و تخلیه ماشین آلات و تجهیزات به محل پروژه و برچیدن آنها
9اسکان و غذاپرسنل کارگاهی
10سایر مصالح مصرفیالکترود، سنگ برش، قطعات مصرفی ماشین آلات، تجهیزات ایمنی و …
11کسورات قانونیبیمه و مالیات
12حفاریدر صورت نیاز

بایستی دقت نمود که عناوین مورد اشاره در جدول فوق، بر اساس اجرای متداول عملیات میکروپایل تهیه و تنظیم شده است و بدیهی ست که مشخصات نهایی میکروپایل ها می تواند مطابق با نظر مشاور و یا کارفرما تغییر نماید و در نهایت منجر به تغییر در هزینه نهایی عملیات اجرایی گردد.