baner
28 مهر

پروژه های در حال اجرا


ردیف عنوان پروژه کارفرما محل اجرا

حجم عملیات

 (متر طول)
1 عملیات اجرای میکروپایل باربر پست برق شرکت فولاد کاوه اروند خرمشهر 3152
2 عملیات اجرای میکروپایل در پروژه تجاری سی شاین انبوه سازی هه تاو آوران دنیا بندر انزلی 10450