baner
09 مهر

ارائه طرح اولیه رایگان

انجام طراحی اولیه رایگان براساس اطلاعات گزارش مکانیک خاک و مدلسازی سازه ای 


تیم طراحی شرکت اسپاد تحکیم بنا با توجه به تسلط فنی به مقررات آیین نامه ها و همچنین نرم افزارهای مختلف ژئوتکنیکی مانند آباکوس، پلکسیس، سیف، آلپایل و ... قادر به ارائه طرح اولیه مورد نیاز به صورت رایگان می باشد. این تیم با داشتن گزارش مکانیک خاک زمین محل اجرای پروژه و فایل سیف فنداسیون سازه می توانند ظرف مدت 24 الی 48 ساعت طرح اولیه میکروپایل های مورد نیاز(باربر و تحکیمی) را ارائه دهد. برای ارائه طرح اولیه نیلینگ و انکراژ نیز داشتن گزارش مکلنیک خاک و سایت پلان همجواری زمین مورد نظر با زمین های اطراف مورد نیاز است. یکی از مهمترین نقاط قوت طرح های ارائه شده توسط شرکت اسپاد تحکیم بنا نگرش تیم طراحی به قابلیت اجرایی طرح ها می باشد از این رو طرح های ارائه شده توسط این شرکت در زمینه های حوزه فعالیت شامل میکروپایل، نیلینگ و شمع درجا کاملا مطابق با شرایط محیطی و منطقه ای اجرای پروژه می باشد و تمام محدودیت هایی که ممکن است بسته به شرایط مختلف اجرای پروژه را خاص و سخت نماید در نظر می گیرد. تجربیات اجرایی فراوانی که شرکت اسپاد تحکیم بنا در نقاط مختلف کشور دارد می تواند ضمانتی برای کارکرد مناسب طرح های این شرکت باشد. تیم طراحی و فنی شرکت اسپاد تحکیم بنا تمامی طرح های خود را ضمانت نموده و آمادگی دفاع و توجیه طرح های ارائه شده را در مراجع مختلف مانند نظام مهندسی استان ها دارد. رویکرد اکادمیک و فنی تیم طراحی با در نظر گرفتن دو بعد توجیه پذیر بودن طرح از نقطه نظرات فنی مهندسی و همچنین بهینه بودن طرح از منظر مالی و اقتصادی همواره در دستورکار تیم طراحی بوده و از این حیث در مقایسه با طرح های ارائه شده توسط سایر شرکت های همکار دارای برتری می باشد. در ادامه تصاویری از روند مدلسازی و طراحی شرکت اسپاد تحکیم بنا آورده شده است. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با مدیر فنی شرکت تماس حاصل نمایید و یا از طریق ایمیل اطلاعات اولیه زمین محل اجرای پروژه را ارسال نمایید.