baner

 

شرکت اسپاد تحکیم بنا در حوزه های طراحی و اجرای پروژه های شمع درجا ریز بتنی، شمع کوبی، میکروپایل، نیلینگ وانکراژ، حفاری و تزیریق فعالیت دارد. این مجموعه با اتکا به دانش به روز تیم طراحی و توانایی های فنی تیم اجرا در انجام پروژه های مختلف با مقیاس متفاوت آمادگی لازم را دارد. در اختیار داشتن ماشین آلات و تجهیزات متعدد و همچنین توانایی تولید و ساخت تجهیزات خاص از جمله مزیت های قابل توجه شرکت می باشد که باعث افزایش سرعت و راندمان عملیات اجرایی می گردد. تیم طرح و توسعه شرکت اسپاد با شناسایی زمینه های جدید و مناسب فعالیت سعی در گسترش حوزه فعالیت هایی اجرایی شرکت دارد. از جمله این زمینه ها می توان به حوزه ژئوممبراین ها و سازه های پیش تنیده اشاره نمود.