baner
19 مهر

بهسازی و تقویت خاک بستر ساختمان و روسازی های نشست کرده

ارائه راهکار و اجرای آن جهت جلوگیری از نشست سازه های مختلف

بطور کلي تزريق عملي است که در آن با استفاده از فشار، درزها و منفذهاي ناحيه غير قابل دسترسي در عمق زمين توسط دوغاب يا دوغابهائي پر مي شود که انتقال دوغاب از طريق لوله هاي مخصوصي که به همين منظور جاسازي شده است، انجام مي گيرد. از زمان پيدايش اين تکنيک، روشهاي مختلفي براي تزريق وجود داشته و در حال حاضر نيز از روشهاي پيشرفته تري استفاده مي شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل 1

 

در رابطه با فشار تزريق، طبق نظريه کمب فورت بخاطر اينکه در حين اعمال فشار بلوکهاي بتوني روي ناحيه تزريق بلند نشود، دو روش زير پيشنهاد ميگردد:

الف- تزريق با فشار متوسط بدون خراب کردن پي يا تزريق نفوذي

ب- تزريق با فشار زياد با شکستن بيشتر شکافها يا تزريق جابجائي

که شرح کلي هر کدام از اين روشها به شرح ذيل ميباشد

الف: تزريق جابجائي

اين روش باعث شکافتن هيدروليکي درزها شده و مخلوط رقيق دوغاب ميتواند فشارهاي هيدروليکي را تا مدتي به درون شکستگي ها هدايت نمايد. در اثر اين عمل مقداري آب از دوغاب تزريق شده به بيرون رسوخ کرده که پس از قطع فشار تزريق، درزها بسته شده و آب ساکن به بيرون هدايت مي‌گردد.

در بعضي مناطق با شکستگي هاي ظريف و گاهي بدون شکستگي اين روش موفقيت آميز بوده در صورتيکه روش نفوذي اين چنين نيست. لذا در چنين مناطقي، در صورت نياز بايد دقت نمود که آيا براي تزريق سيمان بهترين ماده تزريقي است يا مواد ديگر.

تزريق جابجائي براي تزريق سطحي در زمين هاي سنگي مناسب نمي باشد، چرا که ممکن است در اثر فشارهاي هيدروليکي، لايه هاي زمين بلند شوند، از اين رو لازم است روي سطح سنگها جهت ايجاد سربار اضافي و مخصوصاً پر کردن شکافها و درزها بمنظور جلوگيري از فرار دوغاب و افت فشار قبلاً بوسيله بتن پوشيده شود.

اين روش در واقع باعث جابجائي شکستگي هاي طبيعي سنگها شده و اگر عمل تزريق بطور کامل و با دقت انجام شود، مسئله اي ايجاد نخواهد کرد و فقط ممکن است جابجائي مختصري بوجود آورد.

يک دوغاب با ويسکوزيته زياد وقتي به داخل خاک وارد ميشود فشار موضعي زيادي ايجاد ميکند که باعث تراکم و تحکيم رسوبات و خاک ميشود. از اين رو اين تکنيک در ابتدا براي سيلت ها و سيلت هاي ماسه اي نرم و قابل تراکم مناسب بود. بطور کلي تزريق جابجائي براي عمق هاي زياد (بزرگتر از 5 متر) يک عمل غير اقتصادي بوده و در بهبود مقاومت و سختي خاکهاي سطحي بويژه وقتي وزن مرده مصالح روئي کم است، غير موثر مي‌باشد.

تزريق به روش جابجائي در خاکهاي نرم هم ممکن است غير موثر باشد.

اگرچه هزينه تزريق به روش جابجائي زياد است اما هزينه هاي مصالح نسبتاً کم ميباشد. اين روش همچنين ميتواند يک راه حل ساده و مطمئن در زير سازي و ترميم فونداسيون سازه هاي سبک نظير خانه هاي مسکوني و يا آپارتمانها باشد. در چنين سازه ها در صورتيکه فنداسيون ستونها نشست نامساوي و زيادي کرده باشد، با کنترل دقيق فشار تزريق، مي‌توان آنها را به حالت اوليه و يا تراز در آورد و به حداکثر اختلافي در حدود 3-4 ميلي متر رساند.

تزريق جابجائي در چندين مرحله ممکن است اجرا شود و عمق هر مرحله معمولاً کمتر از 5/2 متر ميباشد.

در اين روش دوغاب مصرفي، مخلوطي از ماسه ريز و سيمان است که يک مخلوط لزج را تشکيل مي دهد. عمل تزريق با استفاده از فشاري بين 5/3 تا 35 کيلو گرم بر سانتي متر اجراء ميشود. فشار و دبي تزريق معمولاً از 03/0 متر مکعب در دقيقه به 05/0 متر مکعب در دقيقه افزايش مي يابد.

 

ب: تزريق نفوذي

در اين روش سعي بر اين نيست که شکستگي هاي طبيعي جابجا شوند. در اين روش معمولاً فشار کمتر از 15/0 کيلوگرم بر سانتي متر مربع در متر طول گمانه ميباشد و آب اضافي دوغاب از طريق شکاف ها به سمت بالا تراوش مي کند.

امروزه اکثر تزريقات در دنيا با روش نفوذي انجام ميگيرد. تزريق جابجائي باعث ازدياد تراوائي و در نتيجه موجب افزايش هزينه تزريق مي‌گردد، در صورتيکه تزريق نفوذي براي هر نوع خاکي مناسب بوده و بندرت اين روش با روش جابجائي عوض ميشود. در اين روش براي اينکه از تراوش آب دوغاب جلوگيري شود شايد استفاده از دوغاب غليظ راه حل مناسبي باشد.

دوغاب مناسب نقش موثري در تزريق نفوذي دارد. اگر چنانچه سيمان ماده اصلي دوغاب باشد و سيمان در درزها سريع سفت شود، قدرت نفوذ دوغاب کم خواهد شد . افزودن چند درصد بنتونيت سديم نقش موثري در نفوذ دوغاب خواهد داشت. البته گاهي از پلي مرها نيز استفاده مي شود که باعث رواني دوغاب شده بطوريکه از درزهائي به عرض 3/0 ميلي متر نيز ميتواند عبور کند. از اين رو خاصيت سيالي نقش مهمي در قدرت نفوذ مواد تزريقي با نسبت 1:1 ايفاء ميکند.

موثر ترين روش تزريق، ادامه تزريق تا حدي است که ناحيه تزريق ديگر دوغاب نپذيرد و بدين منظور بايد حداقل به مدت 15 دقيقه فشار را روي ناحيه تزريق ادامه داد تا چنانچه کاهش فشاري مشاهده نشود از پر شدن درزها و منفذهاي ناحيه مطمئن شد. درکار تزريق اصولاً دو تا سه ساعت طول مي‌کشد تا ناحيه تزريق دوغاب تحت فشار را نپذيرد ولي اغلب نيم ساعت ادامه فشار ثابت براي مطمئن شدن از عمل نپذيرفتن دوغاب کافي مي‌باشد. اگر درزها عريض باشند (مثلاً 3 ميلي متر) از دوغاب غليظ استفاده مي شود. در اين وضعيت شايد بهتر باشد که براي تخليه آب خروجي از سيمان عمل تزريق را 24 ساعت قطع و مجدداً اقدام به تزريق نمود.

وقتي شکستگي ها از 6 ميلي متر بيشتر بوده و تا حدود 15 متر ادامه داشته باشند بجاي آنکه بطور مداوم و متوالي عمل تزريق انجام شود، بهترين نتيجه وقتي حاصل ميشود که عمل تزريق در چندين مرحله غير متوالي انجام يابد و يا اينکه وقتي عيار دوغاب به مصرف بالائي مثلاً 100 کيسه رسيد تزريق قطع گردد. در هر فاصله اي بايد آزمايش آب قبل از تزريق انجام بگيرد که مي‌توان از روي آن نسبت (آب به سيمان) را تعيين نمود و همچنين مي‌توان ملاحظه کرد که آيا آب از درزها خارج مي‌شود يا نه؟ و آيا امکان حرکت صخره ها وجود دارد؟ که با تصميم گيري به موقع و صحيح در حين عمليات، موفقيت پروژه تزريق را ميتوان تضمين نمود.

ج: تزريق هاي مرحله اي

بطور کلي، روشهاي تزريق مرحله اي را ميتوان به چهار گروه عمده طبقه بندي کرد:

تزريق از بالا به پائين بدون پکر

تزريق از بالا به پائين با پکر

تزريق از پائين به بالا با پکر

تزريق گردشي از بالا به پائين

 

حال نحوه عمل هر کدام از روشهاي تزريق مرحله اي را بازگو ميکنيم :

1- تزريق از بالا به پائين بدون پکر

براي تزريق با استاندارد بالا، روش تزريق بدون پکر توصيه ميشود و تنها چيزي که لازم است تکرار حفاري و برقراري مجدد عمل تزريق مي‌باشد. در اين روش، کيفيت تزريق قسمت هاي بالا تضمين مي شود و اگر نقطه ضعفي وجود داشته باشد بطور اتوماتيک در تزريقات بعدي جبران مي‌شود.

در ناحيه اي که منطقه، خاک نفوذ پذير و آبرفتي دارد ممکن است همزمان با عمليات حفاري با دستگاه روتاري، عمل تزريق نيز انجام گيرد. بدين نحو که در حين حفاري گمانه ها، هر وقت که ميله حفاري به يک فاصله از پيش تعيين شده اي رسيد، آن را تا يک ارتفاع معلوم بالا کشيده و سپس دوغاب از داخل ميله حفاري به داخل خاک و با فشار زياد تزريق ميگردد.

در موقع تزريق، دهانه گمانه تزريق با يک حلقه مخصوصي درزگيري و کاملاً آب بندي مي شود (شکل 2-الف)

 

2- تزريق از بالا به پائين با پکر

روش عمل بدين نحو است که لوله اي را تا عمق کامل گمانه تزريق جاگذاري کرده و بعد با بالا کشيدن لوله در مراحل مختلف تا ارتفاع معيني در هر مرحله، دوغاب از انتهاي داخلي اين لوله تزريق مي شود. اين روش فقط زماني موثر است که دوغاب از طريق درزها به بالا نفوذ نکرده و دور لوله را نگيرد، در غير اينصورت لوله در گمانه گير خواهد کرد.

نقش لوله را در اينجا بعنوان حفاظ ميباشد تا از ريزش احتمالي سنگ و يا قلوه سنگ در گمانه جلوگيري کند. دوغاب از انتهاي لوله که مجهز به پکر است خارج شده و پکر بطور اتوماتيک فاصله بين لوله تزريق و لوله حفاظ را به طريقه هيدروليکي و يا هواي فشرده کاملاً آب بندي مي کند تا از نفوذ دوغاب به بالاي لوله جلوگيري کند .

(شکل 2-ب).

قبل از تصميم گيري براي استفاده از روش تزريق از بالا به پائين اگر سطح زمين ناحيه تزريق ضعيف باشد، چون امکان فرار دوغاب و يا ترک خوردگي در سطح زمين وجود دارد، قبل از شروع عمليات ، لازم است سطح منطقه تزريق به نحو مقتضي محکم گردد.

 

شکل2- تزریق از بالا به پائین بدون پکر و با پکر

 

اما بطور کلي دلايل عمده در انتخاب اين روش، که نسبت به روش تزريق از پائين به بالا گران است، عبارتند از :

الف- وجود درزها و شکافهاي زياد و پيوسته در ناحيه تزريق.

ب- فرار آب در حين حفاري و در نتيجه احتمال سوختن سرمته دستگاه حفاري
(آب در حين حفاري علاوه بر خنک کردن سرمته هاي حفاري، سنگريزه هاي خرد شده را نيز با جريان برگشتي خود بالا آورده و گمانه را شستشو مي دهد.)

ج- احتمال گير کردن ميله و سرمته حفاري در نتيجه ريزش مصالح دور گمانه.

د- گير کردن پکر در نتيجه بالا آمدن دوغاب و مسدود کردن بالاي پکر.

ه- به علت خلل و فرج زياد عدم امکان ايجاد فشار زياد بمنظور نفوذ در سوراخها و منفذهاي ريز .

و- فرار دوغاب تزريق و احتمال برون زدگي دوغاب از سطح زمين به علت ارتباط درزها تا سطح زمين.

و اين عمده دلايلي است که در عمل، شخص طراحي را مجبور به انتخاب تزريق از بالا به پائين مي کند.

 

3- تزريق از پائين به بالا با پکر

در اين روش بندرت کيفيت تزريق را ميتوان تضمين کرد. در اين روش سعي مي شود که قسمتهاي فوقاني از فشار زيادي که به قسمتهاي زيرين در حين تزريق وارد ميشود حفظ گردد و از حرکت دوغاب به قسمتهاي بالا بخصوص در پي ها جلوگيري شود، لکن، غالباً اين عمل موفقيت آميز نبوده و گاهي به علت درز کردن دوغاب و نفوذ آن به بالا، قسمت فوقاني پکر در داخل گمانه تزريق بوسيله، دوغاب پر مي شود و در همانجائي که بسته شده، سيماني گرديده و دوغاب نيز سفت شده و بيرون آوردن پکر مشکل و گاهي غير ممکن مي شود. همچنين دوغاب از بين درزها به طرف بالا نفوذ کرده و فشار لازم که در ناحيه تزريق بايد متمرکز شود، افت کرده و در نتيجه تزريق بخوبي در درزهاي ريز نفوذ نخواهد کرد. گرچه اين روش ارزانترين روشهاست اما با محدوديتهائي همراه است. بعبارت و لذا امکان پر شدن درزها و يا شکافها و در نتيجه آب بندي منطقه وجود نخواهد داشت و چون تزريق تحت فشارهاي بالا انجام ميگيرد حرکت دوغاب را به قسمتهاي بالا آسانتر خواهد نمود. در مناطق آبرفتي و سنگي تکتونيزه که در گمانه هاي آنها امکان ريزش ناگهاني وجود دارد اين روش بدين صورت عملي نيست . از اين رو براي جبران اين نقيصه عمده و اساسي، روش تزريق از پائين به بالا با لوله هاي حلقه دار آب بندي شده، ابداع شده که اين لوله هاي حلقه دار با تيوب لاستيکي، تکميل کننده اين روش مي باشد (شکل3).

 

شکل3-تزريق از پائين به بالا

الف) تزريق از داخل لوله حفاظ جداره گمانه (در زمينهاي آبرفتي).

                                                           ب) تزريق توسط لوله تزريق با پکر (در زمينهاي سنگي).

 

شکل4- تزريق از بالا به پائين يا از پائين به بالا در زمينهاي آبرفتي توسط لوله هاي حلقه دار لاستيکي با پکر دوبل.

ب) تزريق از پائين به بالا در زمينهاي آبرفتي يا سنگي خرد شده با استفاده از لوله تزريق بدون پکر و حفاظ پلاستيکي جدار چاه.

تزريق از لوله هاي حلقه دار آب بندي شده (با حلقه هاي لاستيکي) يک عمل چند مرحله اي است که امکان تزريق هاي متوالي و غير متوالي و در زمانهاي مختلف را در يک ناحيه تزريق کاملاً ميسر مي سازد (شکل 4).

 اين روش شامل جاگذاري يک لوله حلقه دار در هر گمانه تزريق که قبلاً توسط قالب لوله اي و يا گل حفاري باز نگهداشته شده، مي‌باشد. دور تا دور اين لوله ها بطور هميشگي با دوغاب درزگير که ترکيبي از ملخوط رس و سيمان است آب بندي مي‌شود که البته از ساير مواد نظير مواد پلاستيکي مخصوصي که حالت الاستيک دارند نيز بطور وسيع استفاده مي شود. دوغاب درزگير فضاي بين لوله تزريق و جدارچاه تزريق را پر کرده تا علاوه بر محافظت گمانه از ريزش احتمالي، از فرار و بالا رفتن دوغاب در طول لوله جلوگيري کند. اين بدين معني است که در اثر فشار، دوغاب تزريق فقط در جهت شعاعي رسوخ نموده و در خاک نفوذ خواهد کرد.لوله هاي حلقه دار داراي يک تيوب فلزي يا پلاستيکي به قطر 1 تا 2 اينچ مي‌باشد. تيوبهاي پلاستيکي به جهت آسان کردن حفاريهاي بعدي، بيشتر از تيوبهاي فلزي مورد استفاده قرار مي‌گيرند.

در فواصل 30 يا 40 سانتي متري طول لوله سوراخهاي کوچکي در جدار لوله بمنظور خروج دوغاب در نظر گرفته شده است. اين سوراخها با حلقه هاي لاستيکي پوشانده شده که فقط در اثر فشار داخلي باز مي شوند. در واقع سوراخها و حلقه ها در مقابل دوغاب تحت فشار، همانند شيرهاي يکطرفه کار مي کند (شکل 5).

لوله هاي حلقه دار فقط براي عمقي از زمين که تزريق خواهد شد بکار ميروند و براي باقيمانده عمق چاه که عمل تزريق انجام نخواهد گرفت از لوله هاي معمولي استفاده مي شود.

بمنظور تزريق از يک حلقه، پکر دوبلي به يک انتهاي لوله تزريق بسته شده و سپس پکر دوبل در داخل لوله حلقه دار قرار مي‌گيرد. سوراخهاي لوله حلقه دار و محل حلقه لاستيکي با توجه به طول پکر دوبل طوريست که پکرها درست در 2/1 فاصله سوراخها ( يا حلقه هاي لاستيکي) قرار ميگيرد و لوله پخش دوغاب کاملاً در جلو سوراخها قرار مي‌گيرد که البته با توجه به سليقه هر شرکت و مشخصات محل تزريق، لوله حلقه دار و پکرهاي متفاوتي چه از لحاظ قطروچه از لحاظ طول ساخته شده است . بعد از قرار گرفتن پکر دوبل در جلو سوراخهاي لوله و حلقه لاستيکي، پکرها که لاستيک هاي توخالي هستند با فشار هيدروليکي يا هواي فشرده منبسط شده و در نتيجه يک فضاي کاملاً مسدودي بوجود مي آورند. بنابراين تنها راه خروجي، از سوراخهاي لوله و حلقه لاستيکي خواهد بود که به مثابه يک شير يکطرفه در مقابل دوغاب کار خواهد کرد. بعبارت ديگر دوغاب از طريق لوله تزريق به پکر دوبل هدايت و از سوراخهاي پکر در فضاي کاملاً مسدود پخش ميشود که به علت وجود فشار، دوغاب از سوراخهاي لوله عبور کرده و در نتيجه لاستيک دور لوله باز شده و دوغاب در خاک حول لوله بطور شعاعي در درزها و منفذها نفوذ خواهد کرد (شکل 5).

 

شکل5- اصول تزريق لوله هاي حلقه دار لاستيکي

 

1)      حفاري و قالب گذاري

2)      قرار دادن تيوبهاي حلقه دار لاستيکي

3)      آب بندي اطراف تيوب حلقه دار لاستيکي و بيرون کشيدن قالب لوله اي

4)      تزريق دوغاب با پکر دوبل

 

اين روش تزريق مزاياي بي‌شماري دارد که عبارت است از :

امکان تکرار تزريق در زمانها و عمقهاي مختلف ميسر است .

امکان استفاده از دوغابهائي که ويسکوزيته آنها کاهش مي‌يابد، وجود دارد.

اين روش شرايط لازم را جهت پر کردن منفذهاي ريز بعد از پر شدن درزهاي درشت کاملاً داراست.

در لايه هاي خاکهاي پر نفوذ ممکن است نخست از جنبه احتياطي يک سطح حفاظ توسط تزريق، جهت جلوگيري از ضايعات و اتلاف دوغابهاي کم ويسکوزيته و گران، در هر عمق دلخواهي ايجاد شود که با استفاده از اين روش اين امر مقدور ميباشد.

عمليات تزريق کاملاً مستقل از عمليات حفاري انجام مي‌شود که براي کارفرما و پيمانکار خيلي مناسب بوده، و امکان استفاده از ايستگاههاي بزرگ تزريق ميسر است.

در مناطقي که داراي زمينهاي آبرفتي، شن و ماسه اي و يا زمينهاي سنگي خرد شده و ... هستند و امکان ريزش در گمانه و گير کردن پکر و يا فرار دوغاب وجود دارد، بهترين راه حل ممکن ميباشد.

در اين روش فقط در قسمت پائين امکان آزمايش آب وجود خواهد داشت و به ترتيب که عمل تزريق و پکر به بالا کشيده ميشود و همينطور ادامه پيدا مي‌کند، اطلاعات جالبي که از آزمايش آب بايد بدست آيد، بدست مي‌آيد. اگر چنانچه فاصله زماني در بين هر عمل تزريق در يک گمانه حداقل 6 ساعت باشد، انجام آزمايش آب امکان پذير خواهد بود .

 

4- تزريق گردشي از بالا به پائين

وجود مشکلات خاص زمين شناسي در امر تزريق همانند مسائلي که در روشهاي اول و دوم اشاره شد، باعث ابداع روشهاي خاصي نظير روش تزريق گردشي شده است. در اين روش هر مرحله شامل حفاري، شستشوي گمانه، انجام آزمايش آب و بعد تزريق و مجدداً شستشوي گمانه و دوباره حفاري ميباشد. اين روش خيلي گران بوده و براي جاهائي که امکان وجود غار است معمولاً استفاده مي شود که البته در مناطقي که داراي غار و يا حفره هاي زير زميني بزرگي هستند از روش سوم با لوله هاي حلقه دار نيز مي‌توان استفاده نمود.

بطور کلي روشهاي چهارگانه فوق را مي‌توان به سه گروه از لحاظ زمين شناسي طبقه بندي کرد:

(الف)- تزريق در زمينهاي سنگي

(ب)- تزريق در زمينهاي آبرفتي و يا تکتونيزه

(ج) - تزريق در غارها و حفره هاي بزرگ زير زميني

در زمينهاي سنگي بهترين و کم هزينه ترين روش تزريق همان روش سوم در حالت معمولي است اما در زمينهاي آبرفتي و يا تکتونيزه از هر چهار روش ميتوانيم استفاده کنيم که بستگي به شرايط فني و اقتصادي طرح و امکانات و نظريه مهندسين مشاور و پيمانکار دارد. لکن بهترين و فني ترين روش، همان روش سوم با لوله هاي حلقه دار ميباشد که امروزه کاربرد وسيعي را در پروژه هاي بسيار مهم پيدا کرده است.

در مورد نحوه تزريق در غارها و حفره هاي بزرگ زيرزميني ميتوان از روش لوله هاي حلقه دار استفاده نمود. لکن اخيراً توسط يک شرکت فرانسوي روشي ابداع شده که امکان تزريق را در اينگونه مناطق با شرايط ساده اي مقدور مي سازد. اين نوع تزريق که توسط تيوب بروشور (Tube a Brocher) مي‌باشد شامل يک تيوب پلاستيکي يکبار مصرف بوده که در تمام طول گمانه قرار مي‌گيرد (شکل 6).

در لحظه تزريق در هر عمقي با بالا کشيدن ميله اي که در انتهايش يکسري تيغ قرار گرفته، تيغ ها باز شده و تيوب را چاک و پاره مي کند و در نتيجه امکان جريان يافتن دوغاب را در عمق مربوطه به موازات پر شدن غار، مقدور مي‌سازد.

در صورت عدم دسترسي به اينگونه تيوب هاي پلاستيکي يکبار مصرف مي‌توان از لوله هاي سوراخدار و يا P.V.C که قبلاً با توجه به عمق و ارتفاع غار سوراخ شده نيز استفاده نمود.

مزيت لوله هاي پلاستيکي مخصوصاً P.V.C علاوه بر سهولت حفاري مجدد، امکان سيماني شدن و گير کردن لوله در گمانه وجود نداشته و در صورت نياز به صرفه جوئي و در عمق هاي کم ميتوان لوله ها را از گمانه ها بيرون آورده و در ساير گمانه ها مورد استفاده قرار داد.

 

شکل6- نحوه استفاده از تيوب Brocher در تزريق حفره هاي بزرگ و غارهاي زير زميني

 

فشار تزريق

بحث در مورد فشار تزريق معمولاً منجر به تفکيک دو نظريه ميشود، چرا که جنبه هاي تئوري هميشه با تجارب عملي کاملاً مطابقت نميکند.

فشاري که در مدخل يک چاه تزريق اندازه گيري ميشود هميشه بيشتر از تنش ناشي از وزن مصالح بالايي در تراز تزريق است. بعبارت ديگر مثلاً به خاکي که 5 متر پائين تر از سطح زمين است بدون در نظر گرفتن فشار رو به بالاي قابل ملاحظه اي که وجود دارد ، امکان ندارد با فشار 5 کيلوگرم بر سانتي متر مربع تزريق شود.

اگر دبي تزريق ثابت نگهداشته شود فشار اندازه گيري شده در مدخل يک گمانه تزريق بستگي خواهد داشت به :

اندازه درزها و منفذها در خاک (مثلاً قابليت نفوذ پذيري)

ويسکوزيته دوغاب که ممکن است با زمان تغيير نمايد.

به موانع داخلي که دوغاب براي رسيدن و نفوذ به خاک از آنها مي گذرد(حلقه هاي لاستيک، دوغاب درزگير جدار خارجي لوله و گمانه، طول لوله تزريق، قطر سوراخهاي پکر و ...).

نقش اين سه عامل بعنوان عوامل‌ ايجاد مقاومت، رابطه بين فشار و سرعت تزريق را مشخص مي کند. به دلايل اقتصادي و عمل شعاعي دوغاب، دبي با سرعت زيادي مورد نياز است. اما اين سرعت توسط فشار محدود مي شود تا زمين بتواند نيروي لازم جهت جلوگيري از بروز عوارضي نظير ترک خوردگي، ايجاد شکاف هاي سطحي، تغيير شکل و بالا رفتن قسمتي از خاک و انفجار بخشي از زمين را داشته باشد.

 

 

ماشين‌آلات

بطور کلي ماشين آلات مورد نياز در يک طرح تزريق به دو گروه عمده تقسيم مي شود:

گروه اول : ماشين آلات حفاري

گروه دوم : وسايل و تجهيزات تزريق

هر دو گروه از ماشين آلات با توجه به حجم و ابعاد کار مي‌تواند در حجم بزرگ و يا حجم کوچک و بطور منفرد و يا متمرکز بکار گرفته شود. اما مي‌توان گفت که تجهيزات و ماشين آلات حفاري عموماً بطور منفرد و مستقل مي‌باشند، درعين حال وسايل تزريق هم بطور منفرد و مستقل، و هم بصورت ايستگاههاي مرکزي- با مخلوط کن ها، همزنها و پمپ هاي اتوماتيک با کنترل در اتاق فرمان مرکزي – مي توانند عمل کنند.

 

 

 

 

 

1- دستگاه حفاري

 

 

شکل 7 - دستگاه حفاري و مته های حفاری

 2- تجهيزات تزريق

چون عمل تزريق با دوغابهاي متفاوتي اعم از جنس ، ويسکوزيته، ريز يا درشت بودن ذرات و در زمينهائي با مشخصات مختلف اجرا مي‌شود، مستلزم تجهيزات متفاوتي اعم از پمپ هاي تزريق براي دوغابهاي متفاوت، تجهيزات آماده سازي دوغاب شامل تانک آب، مخلوط کن، همزن، دستگاه ثبات و بالاخره لوله تزريق، نازل و پکر ميباشد. هر کدام از وسايل بالا با توجه به شرايط و ضرورتهاي بسيار متفاوتي که شامل مشخصات زمين، عمق گمانه، قطر گمانه، نوع دوغاب، ويسکوزيته دوغاب، هدف تزريق و ... است، انتخاب و مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

 

 

1-2- تانک مدرج

اين تانک جهت اندازه گيري حجم مايع مورد نياز دوغاب بکار ميرود. در اين تانک يک خط کش مدرج و يک لوله سرريز قابل تنظيم به منظور اندازه گيري دقيق حجم مايع مورد نياز تعبيه شده است . (شکل8)

 

شكل 8- تانك مدرج

 

ظرفيت مفيد اين تانک 90 ليتر ميباشد و پايه هاي تانک طوريست که شير خروجي بلندتر از ورودي مخلوط کن قرار دارد.

2-2- مخلوط کن دوغاب

با استفاده از مخلوط کن هاي با سرعت زياد، دوغاب يکنواخت و با ثبات و با خاصيت کلوئيدي بدست مي آيد. حداکثر اندازه دانه هاي دوغاب در اين نوع مخلوط کن ها 5 ميلي متر ميباشد.(شکل9)

3-2- همزن دوغاب

در اکثر عمليات تزريق لازم است که يک همزن به عنوان واسطه بين پمپ تزريق و مخلوط کن متصل گردد. علت قرار دادن همزن، بدين جهت است که مخلوط دوغاب در حالت سوسپانسيون ثابت نگهداشته شود و حبابهاي هوا که در حين مخلوط کردن وارد مخلوط شده خارج گردند و مخلوط کاملاً بصورت يکنواخت در آيد. از اين جهت لازم است که ظرفيت همزن حداقل دوبرابر ظرفيت مخلوط کن باشد. هر دو مخلوط کن ها و همزنها مي‌توانند با موتورهاي برقي و بادي کار کنند.

 

 

 

 

 

شكل 9-  مخلوط كن

 

 

 

 

 

4-2- پمپ تزريق

لازمه يک طرح تزريق موثر و دقيق، استفاده از پمپ هاي مطمئن و قوي است، بطوريکه دبي و فشار ثابتي را طبق نظر شخص طراح يا ناظر در حين عمليات اعمال کند.

 

وقتي يک پمپ تزريق را انتخاب مي کنيم نخستين عامل مهم و قابل توجه در انتخاب بايد با توجه به دو عامل فشار و دبي باشد که البته ساير عوامل نيز در اين انتخاب تعيين کننده هستند که به ترتيب عبارتست از :

نوع و اندازه دانه هاي موادي که مي‌شود پمپ کرد.

تنظيم مقدار دبي و فشار مستقل از يکديگر امکان پذير باشد.

حجم دوغاب تزريق شده قابل اندازه گيري باشد.

نوع نيروي محرکه پمپ، الکتريکي يا با موتور بادي مشخص گردد.

سرويس، نگهداري و مخصوصاً تميز کاري پمپ بعد از عمليات به سهولت امکان پذير باشد.

 

شكل 12-  پمپ تزریق

 

وقتي فشار عملي افزايش مي‌يابد ميزان دبي کم مي‌شود. دياگرام تغييرات دبي فشار در شکل (13) نشان داده شده است.

 

شکل13- تغييرات دبي- فشار براي دو نوع پمپ

 

 

5-2- دستگاه ثبات دوغاب

ارائه اسناد و مدارک معتبر در مورد حجم دوغاب تزريق شده و فشار اعمال شده در اندازه گيري افت آب و کيفيت عمليات تزريق بسیار مهم است. بدين منظور وسيله اندازه گيري دبي و فشاری ساخته شده که به سهولت، اندازه گيري لازم را انجام مي‌دهد.

اين وسيله که بعنوان دستگاه ثبات دوغاب مي‌باشد در دو مدل ساخته شده است که مدل 1011 CFB ثبات دبي دوغاب از صفر تا 100 ليتر در دقيقه و فشار عملي از صفر تا 60 بار را اندازه گيري و ثبت مي‌کند.(شکل17)

 در اين مدل فشار و دبي بطور مجزا قرائت شده و اين مقادير بطور همزمان روي يک نوار ثبت مي‌گردد.

 همچنين حجم دوغاب تزريق شده روي يک کنتور مجزا مشخص مي شود که مي‌توان جهت اندازه گيري دوغاب تزريق شده، آنرا  صفر کرد.مدل 1000 CP ثبات فشار، يک نوع ثبات ساده است که فقط براي ثبت فشار عملي استفاده مي شود.

 اندازه فشار روي نواري کاغذي بين محدوده صفر تا 100 بار ثبت مي‌گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 


شکل17- دستگاه ثبات دوغاب

 

6-2- نازل هاي تزريق

نازل هاي تزريق در واقع آخرين وسيله و انتهائي ترين وسيله در عمليات تزريق مي‌باشد که دوغاب توسط اين نازل ها به داخل زمين تزريق مي شود.

در اينجا سه نوع نازل که در عمل بنام پکر مشهور است و هر کدام موارد کاربرد خاصي دارند، توضيح داده مي شود.

 

1. USE- پکر

اين پکرهاي خود منبسط شونده، محکم و يک وسيله چند منظوره مي‌باشد که نه تنها از آن بعنوان نازل تزريق استفاده مي شود بلکه براي مشخص کردن قابليت نفوذ پذيري زمينهاي سنگي با اندازه گيري ميزان افت آب نيز بکار ميرود.

اين نوع پکرها مي‌توانند براي گمانه هاي عميق و يا کم عمق تزريق نيز بکار روند.

USE- پکر داراي يک حلقه لاستيکي روي يک بدنه فلزي است که به يک لوله دوجداره متصل است.

وقتي که مخلوط دوغاب يا آب از داخل اين لوله با فشار عبور ميکند وجود اختلاف فشار بين سطح خارجي و داخلي پکر باعث انبساط حلقه لاستيک مي‌شود. شکل (الف -18) و (ب-19).

در عمليات تزريق فقط از يک پکر با نازلي در انتهاي پائيني استفاده مي‌شود که امکان ميدهد مخلوط دوغاب از آن خارج شود. چون USE- پکر به يک لوله دوجداره متصل است زمان کار در گمانه هاي عميق تزريق در مقايسه با پکرهاي انبساط دستي که لازمه اش يک لوله دوجداره دوبل است کاهش مي يابد.

اندازه گيري افت آب بوسيله دو USE- پکر، توسط يک لوله رابط انجام مي‌شود که اين لوله رابط داراي چهار سوراخ در سطح جانبي است. با استفاده از دو پکر، آب بندي کاملي در بالا و پائين ناحيه اي که آزمايش مي شود، بوجود مي آيد. USE- پکر در 8 اندازه مختلف براي گمانه هائي به قطر 36 ميلي متر (42/1 اينچ) تا 86 ميلي متر (5/3 اينچ) وجود دارد. لازم به ذکر است که فقط دوغابهائي با غلظت کم را مي‌توان با استفاده از USE- پکر تزريق کرد شکل (الف- 19).

 

2: TOP – پکر

وقتي که امکان تزريق تمام عمق گمانه در يک عمليات امكان‌پذير باشد از TOP - پکر بايد استفاده شود که در واقع TOP - پکر براي گمانه هاي کم عمق استفاده شده و در نزديکي سطح زمين قرار مي‌گيرد. يک TOP - پکر داراي يک لوله دوجداره دوبل و يک حلقه لاستيکي است. لوله خارجي به يک مهره متصل مي باشد که با چرخش اين مهره نسبت به لوله داخلي که حلقه روي آن سوار شده، حلقه لاستيک منبسط مي‌شود.

در قسمت فوقاني مهره چرخشي TOP- پکر يک سوراخ وجود دارد که جهت اتصال فشار سنج است.

شکل (ب-18) و (ج-19).

 

TOP- پکر ها در 6 اندازه براي گمانه هائي به قطر 36 ميلي متر (42/1 اينچ) تا 86 ميلي متر (5/3 اينچ) وجود دارند.

اصولاً TOP- پکرها براي اندازه گيري افت آب و گمانه هاي کم عمق تزريق مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

 

 

شكل 18-  دو  نوع پكر

 

 

3: SPP- پکر

از اين نوع پکر هم بصورت منفرد و هم بصورت دوبل ميتوان استفاده کرد. انبساط حلقه لاستيکي بصورت هيدروليکي و يا هواي فشرده در تمام طول پکر انجام گرفته و در نتيجه بين جدار گمانه و حلقه لاستيکي آب بندي خوبي بوجود آمده و کمتر باعث فرسودگي پکر مي شود.

SPP- پکر در دو اندازه موجود مي باشد که يک نوع از آن براي گمانه هائي به قطر 39-76 ميلي متر با فشار آب بندي 35 بارو فشار تزريق 50 بار و نوع ديگر براي گمانه هائي به قطر 77-167 ميليمتر با فشار آب بندي 10 بار و فشار تزريق 15 بار است.

اين توضيحات مختصر، در مورد دستگاههاي مورد نياز در امر تزريق بود که شامل يک سري از دستگاههاي مربوط به شرکت Craelius ميباشد، البته دستگاههاي ساير شرکتها نيز با مشخصات مربوط به خود وجود دارند که مشابه همين دستگاههاکارمي کنند..

 

 

 • گروه کاربری: ميهمان
 • آیدی یاهو: {yahoo}
 • تاریخ عضویت: --
 • تعداد نظرات: 0
 • تعداد مطالب: 0
^
casino games free my vegas slots <a href="http://casinoslotsgambling24.com/">free casino games vegas worl</a>
 • گروه کاربری: ميهمان
 • آیدی یاهو: {yahoo}
 • تاریخ عضویت: --
 • تعداد نظرات: 0
 • تعداد مطالب: 0
^
casino bonus gsn free casino games <a href="http://usaonline-casino.us.org/">lady luck online casino</a>
 • گروه کاربری: ميهمان
 • آیدی یاهو: {yahoo}
 • تاریخ عضویت: --
 • تعداد نظرات: 0
 • تعداد مطالب: 0
^
 • گروه کاربری: ميهمان
 • آیدی یاهو: {yahoo}
 • تاریخ عضویت: --
 • تعداد نظرات: 0
 • تعداد مطالب: 0
^
free online roulette wheel fire keepers casino <a href="http://toptopcasinoonline.com/">slot sites canada</a>
 • گروه کاربری: ميهمان
 • آیدی یاهو: {yahoo}
 • تاریخ عضویت: --
 • تعداد نظرات: 0
 • تعداد مطالب: 0
^
Hi! canadian pharmacy viagra online excellent web site.
 • گروه کاربری: ميهمان
 • آیدی یاهو: {yahoo}
 • تاریخ عضویت: --
 • تعداد نظرات: 0
 • تعداد مطالب: 0
^
online casino slots zeus online casino games oudks <a href="http://userlistcasinoonline.com/">slots beer</a>
 • گروه کاربری: ميهمان
 • آیدی یاهو: {yahoo}
 • تاریخ عضویت: --
 • تعداد نظرات: 0
 • تعداد مطالب: 0
^
 • گروه کاربری: ميهمان
 • آیدی یاهو: {yahoo}
 • تاریخ عضویت: --
 • تعداد نظرات: 0
 • تعداد مطالب: 0
^
aol games free casino free casino games slots no download <a href="http://listplayonlinecasino.com/">no deposit casino bonus codes</a>
 • گروه کاربری: ميهمان
 • آیدی یاهو: {yahoo}
 • تاریخ عضویت: --
 • تعداد نظرات: 0
 • تعداد مطالب: 0
^
 • گروه کاربری: ميهمان
 • آیدی یاهو: {yahoo}
 • تاریخ عضویت: --
 • تعداد نظرات: 0
 • تعداد مطالب: 0
^
Hello there! where buy valtrex very good web site.
 • گروه کاربری: ميهمان
 • آیدی یاهو: {yahoo}
 • تاریخ عضویت: --
 • تعداد نظرات: 0
 • تعداد مطالب: 0
^
 • گروه کاربری: ميهمان
 • آیدی یاهو: {yahoo}
 • تاریخ عضویت: --
 • تعداد نظرات: 0
 • تعداد مطالب: 0
^
 • گروه کاربری: ميهمان
 • آیدی یاهو: {yahoo}
 • تاریخ عضویت: --
 • تعداد نظرات: 0
 • تعداد مطالب: 0
^
 • گروه کاربری: ميهمان
 • آیدی یاهو: {yahoo}
 • تاریخ عضویت: --
 • تعداد نظرات: 0
 • تعداد مطالب: 0
^
 • گروه کاربری: ميهمان
 • آیدی یاهو: {yahoo}
 • تاریخ عضویت: --
 • تعداد نظرات: 0
 • تعداد مطالب: 0
^
 • گروه کاربری: ميهمان
 • آیدی یاهو: {yahoo}
 • تاریخ عضویت: --
 • تعداد نظرات: 0
 • تعداد مطالب: 0
^
 • گروه کاربری: ميهمان
 • آیدی یاهو: {yahoo}
 • تاریخ عضویت: --
 • تعداد نظرات: 0
 • تعداد مطالب: 0
^
 • گروه کاربری: ميهمان
 • آیدی یاهو: {yahoo}
 • تاریخ عضویت: --
 • تعداد نظرات: 0
 • تعداد مطالب: 0
^
 • گروه کاربری: ميهمان
 • آیدی یاهو: {yahoo}
 • تاریخ عضویت: --
 • تعداد نظرات: 0
 • تعداد مطالب: 0
^
Hi! latisse online pharmacy great website.
 • گروه کاربری: ميهمان
 • آیدی یاهو: {yahoo}
 • تاریخ عضویت: --
 • تعداد نظرات: 0
 • تعداد مطالب: 0
^
http://erectiledysfunctionpillsest.com
problems with erectile dysfunction
best erectile dysfunction drug
how erectile dysfunction affects women
<a href="http://erectiledysfunctionpillsest.com/">solutions to erectile dysfunction</a>
 • گروه کاربری: ميهمان
 • آیدی یاهو: {yahoo}
 • تاریخ عضویت: --
 • تعداد نظرات: 0
 • تعداد مطالب: 0
^
 • گروه کاربری: ميهمان
 • آیدی یاهو: {yahoo}
 • تاریخ عضویت: --
 • تعداد نظرات: 0
 • تعداد مطالب: 0
^
 • گروه کاربری: ميهمان
 • آیدی یاهو: {yahoo}
 • تاریخ عضویت: --
 • تعداد نظرات: 0
 • تعداد مطالب: 0
^
huuuge casino slots ocean online casino nj <a href="http://gogionlinecasino.com/">gambling games</a>
 • گروه کاربری: ميهمان
 • آیدی یاهو: {yahoo}
 • تاریخ عضویت: --
 • تعداد نظرات: 0
 • تعداد مطالب: 0
^
 • گروه کاربری: ميهمان
 • آیدی یاهو: {yahoo}
 • تاریخ عضویت: --
 • تعداد نظرات: 0
 • تعداد مطالب: 0
^
 • گروه کاربری: ميهمان
 • آیدی یاهو: {yahoo}
 • تاریخ عضویت: --
 • تعداد نظرات: 0
 • تعداد مطالب: 0
^
 • گروه کاربری: ميهمان
 • آیدی یاهو: {yahoo}
 • تاریخ عضویت: --
 • تعداد نظرات: 0
 • تعداد مطالب: 0
^